Mezinárodní porota

Barnbrook, Jonathan - Studio 12 (Velká Británie)
Černe Oven, Petra - The University of Reading (Velká Británie, Slovinsko)
Karlas, Otakar (Česká republika)
Lednická, Zuzana - Studio Najbrt s.r.o. (Česká republika)
Nolte, Gertrud (Německo)
Tachibana, Fumio (Japonsko)
Tenazas, Lucille (USA)

Mapa stránek