Sympozium

Mezinárodní sympozium
Grafický design a jeho význam pro vizuální prostředí
14. - 15. června 2006 Divadlo Reduta, Zelný trh 4, Brno

Grafický design hledá na počátku nového tisíciletí nové formy identity a vyjádření.

V návaznosti na zahájení 22. mezinárodního bienále gra?ckého designu Brno 2006 se v divadle Reduta uskuteční tradiční mezinárodní přednáškové sympozium. Referáty předních odborníků - gra?ckých designérů, typografů a teoretiků z 11 zemí, doplněné diaprojekcí a videoprojekcí, budou přednášeny v českém, slovenském, nebo anglickém jazyce. Tlumočení do a z angličtiny bude pro zájemce zajištěno.

Program přinese účastníkům možnost vyslechnout přednášky vztahující se k tématům, která jsou pro gra?cké designéry každodenní realitou: vztah umění a designu, autorství v gra?ckém designu, odpovědnost za vlastní práci v kontextu vývoje prostředí, ve kterém žijeme, nezávislost myšlení gra?ckého designéra a jeho vliv na vztah s klientem, experiment a typogra?e, objektivní a subjektivní diskuse mezi designéry, výuka designu a její vztah k realitě komerčního prostředí, historické re?exe patřící dnešku aj. Možnost konfrontovat svoji pozici a diskutovat otázky s přednášejícími z mnoha zemí s odlišnou historickou i společenskou zkušeností a pozicí bude jistě inspirativním přínosem pro všechny účastníky sympozia.

Simultánní tlumočení angličtina - čeština.

Vstupné
A) Studenti 500 Kč / 15 EUR
B) Ostatní 1.200 Kč / 40 EUR
C) Zdarma - členové OV, členové výběrové mezinárodní poroty, přednášející a jejich rodinní příslušníci, akreditovaní novináři a zaměstnanci MG.

Akreditace a platba poplatku
13. 6. 2006 od 12.00 do 14.00 v Pražákově paláci MG
14. 6. 2006 od 8.30 na místě konání sympozia

Účastníci sympozia obdrží
- Oficiální propagační tiskoviny Bienále Brno zdarma
- Katalog Bienále Brno se slevou
- Tištěný program Bienále zdarma
- Akreditační kartu jako stálou vstupenku na Bienále

Úterý 13. června 2006
V rámci účasti J. P. Abbotta Millera na práci v mezinárodní porotě a při zahájení Bienále, organizuje Moravská galerie v Brně mimořádnou přednášku v prostorách přednáškového sálu Uměleckoprůmyslového muzea, Husova 14.

21.00 / Přednáškový sál Uměleckoprůmyslového muzea
J. P. Abbott Miller
(USA)
Designér jako editor (Designer as Editor)

Grafický designér, editor a publicista (Writting/Design/Research a Twice Magazine) a od roku 1999 partner studia Pentagram New York hovoří o své práci, knihách a projektech, které se v mnohém staly inspirací pro nastupující generaci designérů.

Středa 14. června 2006
Divadlo Reduta, Zelný trh 4, Brno
Dopolední blok: 10.30-13.00

10.30
Marek Pokorný
(ředitel Moravské galerie v Brně a Bienále Brno 2006)
Alan Záruba
(organizátor a moderátor programu)

Zahájení mezinárodního sympozia
11.00
Karel Martens
(Nizozemí)
Komunikace v kusech (Translations in Bits)

Grafický designér a pedagog (Werkplaats, Aarnhem) hovoří o svých projektech pro oblast architektury a možnostech interakce grafického designu ve veřejném prostoru.

11.45
Ung Vai-Meng
(Macao, Čína)
Práce z Číny (Work from China)

Ředitel The Macao Museum of Art představuje současný čínský grafický design, který je představen na stejnojmenné doprovodné výstavě Bienále 2006.

12.30
Rostislav Vaněk
(Česká republika)
Hledej Design! (Search Design!)

Grafický designér, vedoucí pedagog VŠUP v Praze a kreativní ředitel Ogilvy CID přednáší o projektech Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace, které představuje rovněž stejnojmenná doprovodná výstava Bienále 2006.

Středa 14. června 2006
Divadlo Reduta, Zelný trh 4, Brno
Odpolední blok: 14.30-17.15

14.30
Catherine Zask
(Francie)
Písmeno jako prostředek (Letter as a mean)

Přednáška lauerátky Bienále Brno 2002. Těžištěm práce Catherine Zask jsou projekty vizuální identity a komunikace pro kulturní instituce a festivaly ve Francii.

15.15
Thomas Castro (Lust)
(Nizozemí)
Nahodilost generace (Generation Random)
P
Přednáška grafického designéra a představitele známého holandského multidisciplinárního studia Lust o změně paradigmatu od sémiotické formy zpracování informací k podobě designu jako kombinace konceptu a procesu vytváření jeho konečné formy.

16.00
Karel Haloun
(Česká republika)
Tenkrát Na Chmelnici

O tom jak je možné uchovat si vnitřní svobodu uprostřed totalitního státu prostřednictvím grafického designu a spolupráce na tvorbě programu nejslavnějšího pražského hudebního klubu 80. let.

Čtvrtek 15. června 2006
Divadlo Reduta, Zelný trh 4, Brno
Dopolední blok: 10.30-13.00

10.30
Reza Abedini (Írán)
Zrození typografie inspirované tradiční kaligrafií.

(The Birth of Typography out of the Spirit
of Calligraphy)
O inspiraci a motivech, kterou nalézá Perská a Arabská typografie ve spojení s tradiční kaligrafickou tradicí v práci významného íránského výtvarníka Rezy Abediniho.

11.15
Eric Olivares (Mexiko)
Koncept globální identity

(Concept of Global Identity)

Koncept představy mexického grafického designéra Erica Olivarese, žijícího ve Španělsku, o globální identitě v lokálním měřítku a atmosféře prostředí grafického designéra. Design jako reflexe a katalyzátor prostředí.

12.15
Jacek Mrowczyk (Polsko)
Jiná tvář polského plakátu

(Second Face of Polish posters)

Známý polský designér a publicista nahlíží na současný polský grafický design z odlišné perspektivy, jež mění doposud zažitý pohled na tradici polského plakátu.

Čtvrtek 15. června 2006
Divadlo Reduta, Zelný trh 4, Brno
Odpolední blok: 14.30-17.15

14.30
Tomáš Machek (Česká republika)
Proč ne logo (Why not a logo)

Stručné ohlédnutí za projekty vizuálního stylu pro komerční i nekomerční sektor, které se staly předmětem práce pražského grafického studia Side2. Zevrubné seznámení s probíhajícím projektem vizuální prezentace České republiky v zahraničí.

15.15
Paul Elliman (Velká Británie)
Ve vzduchu i na zemi;

Jazyk a prostředí aglomerace

(In the air, on the ground;
Language and the built environment)
Jazyk a formy komunikace ve veřejném prostoru.

16.15
Peter Biľak (Nizozemí - Slovensko)
Grafický design v bílé krychli

(Graphic Design in the White Cube)

Úvahy nad možnostmi představení grafického designu v prostorách výstavní síně muzea.

17.00
Alan Záruba
(organizátor a moderátor programu)
Ukončení mezinárodního sympozia

Závazné přihlášky
zasílejte spolu s Vaším jménem, příjmením, adresou, e-mailem a kategorií poplatku (A, B, C) Z. Jelínkové nejpozději do 1. 6. 2006 na: zuzana.jelinkova@moravska-galerie.cz

Mapa stránek