Machek, Tomáš

Česká republika

porotce

Odborný asistent atelieru vizuální komunikace, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (1995-2004), společník a člen Studia Machek & Babák (1997-2003), společník a člen studia Side2 (od r. 2003), artdirector časopisu Zlatý řez (od r. 1993), spoluzakladatel a artdirector časopisu pro pěknou úpravu Deleatur (od r. 1996), místopředseda Organizačního výboru Bienále grafického designu Brno (od r. 1999).

> side2@side2.cz
> Side2

Trojická 20, 128 00 Praha 2

Mapa stránek