Abedini, Reza

Írán

porotce

Supervizor kulturního výboru IGDS 1999, výtvarný kritik v oboru vizuálního umění od roku 1990, editor vizuální sekce měsíčníku Sureh 1992 - 1993, ředitel a šéfredaktor časopisu Manzar.

> info@rezaabedini.com
> Reza Abedini Studio

# 41, Hedyeh Alley, Tehran, 15468 Iran

Mapa stránek