Doplňující informace

Mezinárodní Bienále grafického designu v Brně, založené roku 1963, je jednou z nejdéle trvajících a nejvýznamnějších akcí svého druhu na světě. Hlavními pořadateli jsou Moravská galerie v Brně a Ministerstvo kultury ČR. V rámci akce se pravidelně střídají dvě témata - jedno zahrnuje plakát, koordinovaný vizuální styl a reklamní grafiku, druhé téma se zabývá grafickým designem a písmem v knihách, časopisech, novinách a nových mediích.

Mezinárodního bienále grafického designu v Brně se účastní řada renomovaných tvůrců, ale je přístupné i mladým začínajícím autorům. Rozhoduje pouze kvalita práce. Obvykle se schází kolem 3000 exponátů od několika set grafiků téměř ze všech kontinentů. Jejich práce hodnotí výběrová porota, všechny přijaté práce jsou vystaveny a mezinárodní porota pak uděluje Velkou cenu, Hlavní cenu za nejlepší dílo v jednotlivých kategoriích a další ocenění. Hlavní výstavu provází řada přidružených akcí, zejména odborné sympozium, které reflektuje nejdůležitější aktuální problémy v oblasti grafického designu.

K Bienále Brno vychází celobarevný katalog, v němž je každému vystavujícímu věnována stránka se základními údaji a reprodukcí jeho nejlepšího exponátu. 

Do soutěže Bienále Brno 2006 se přihlásilo přes 700 grafických designérů, znich výběrová porota určila celkem 109 vystavujících z 27 zemí světa. Mezinárodní porota nakonec udělila Grand prix portugalské dvojici Artur Rebelo a Lizá Ramalho.

Vstupné:
do Uměleckoprůmyslového muzea 80,- (slevněné 40,-)
do Pražákova paláce 80,- (slevnené 40,-)
do Místodržitelského paláce 70,- (slevněné 35,-)
jednorázová vstupenka - všechny výstavy / jeden den 200,- (slevněné 100,-)
permanentka - všechny výstavy / po celou dobu trvání výstavy 300,- (slevněné 150,-)

Mapa stránek