Sympozium

Mezinárodní sympozium
Nové perspektivy designu v digitálním věku

Besední dům, Husova 20, Brno
16. - 17. června 2004

V návaznosti na zahájení 21. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2004 se v Besedním domě, Husova 20, Brno, uskuteční tradiční mezinárodní přednáškové sympozium. Referáty předních odborníků - grafiků-designérů, typografů a teoretiků z 10 zemí, doplněné diaprojekcí a videoprojekcí, budou přednášeny v českém, slovenském a anglickém jazyce. Tlumočení do a z angličtiny bude pro zájemce zajištěno.

Téma sympozia: Nové perspektivy designu v digitálním věku
Program přinese účastníkům možnost vyslechnout přednášky vztahující se k tématům, která jsou pro grafické designéry každodenní realitou: vztah umění a designu, autorství v grafickém designu, odpovědnost za vlastní práci v kontextu vývoje společenského prostředí, nezávislost myšlení grafického designéra a jeho vliv na vztah s klientem, experiment a typografie, objektivní a subjektivní diskuse mezi designéry, výuka designu a její vztah k realitě komerčního prostředí, historické reflexe patřící dnešku a další. Možnost konfrontovat svoji pozici a diskutovat otázky s přednášejícími z mnoha zemí s odlišnou historickou i společenskou zkušeností a pozicí bude jistě inspirativním přínosem pro všechny účastníky sympozia.

Sympozium je určeno
pro grafiky, designéry, ilustrátory, typografy, art directory, typedirectory, pracovníky redakcí, nakladatelství, reklamních agentur, tiskáren, reprostudií, knihoven, manažery, pedagogy, studenty, teoretiky a publicisty z oblasti umění a designu.

Program sympozia
Středa, 16. 6. 2004
první den sympozia

Besední dům, Husova 20
10.00-13.30
14.30-17.00

10.00-10.10
Zahájení sympozia
Marek Pokorný (ředitel Moravské galerie v Brně)

10.10-10.20
Informace o programu sympozia
Alan Záruba (organizační garant sympozia):
Nové perspektivy designu v digitálním věku

10.20-10.50
Julia Hasting: Kniha je kniha
(30 minut o inspiraci, designu a knihách jako objektech)

11.00-11.30
Silvia Sfligiotti: Tipografia Italiana?
(O čem hovoříme, když v Itálii mluvíme o typografii)

11.40-12.10
Přestávka

12.10-12.40
Jindřich Toman: Kniha v českém kubismu
(Přednáška ke stejnojmenné doprovodné výstavě na letošním bienále)

12.50-13.20
Lubomír Longauer: Specifika vývoje typografie na Slovensku po roce 1918
(Historická reflexe typografie a kulturního vývoje na Slovensku v podmínkách samostatné Československé republiky)

13.30-14.30
Přestávka na oběd

14.30-14.40
Úvod do odpoledního bloku
Alan Záruba: Designér a dnešní svět

14.40-15.10
Sergej Serov: Od formy k prostředí (Změny ve vizuální komunikaci a designu, k nimž došlo v Rusku při přechodu do digitálního věku)

15.20-15.50
Erwin K. Bauer: Vizuální orientace v dnešním komplexním světě
(Ukázky projektů designérů a ne-designérů)

16.00-16.30
Stefan Sagmeister: Design a štěstí
(Odpovědi na otázku, zda design může člověka učinit šťastným)

16.50-16.55
Závěr prvního dne sympozia
Alan Záruba: Kvalita není experiment

17.00-17.20
Polygrafická elita, Besední dům, Husova 20
Vernisáž výstavy vybraných publikací ze soutěže o Nejkrásnější české knihy v letech 1994-2004 a setkání s představiteli vybraných polygrafických firem, které oceněné knihy realizovaly

19.30
Společenský večer - vinárna Legendy, Orlí 17, Brno (pouze na vstupenky)

Čtvrtek, 17. 6. 2004
druhý den sympozia

Besední dům, Husova 20
11.00-13.30
14.30-17.30

11.00-11.10
Úvod do druhého dne sympozia
Alan Záruba: Nezávislost a myšlení grafického designéra

11.10-11.40
Peter Biľak: O ničem
(Jak neudělat v designu NIC je nejtěžší součástí práce grafického designéra)

11.50-12.20
Teal Triggs: Fanziny jako reakce digitálního prostředí
(Amatérské fanziny jsou fórem pro různorodou výměnu názorů od politiky přes feminismus a hororové filmy až po tzv. pivní kulturu)

12.30-12.50
Přestávka

12.50-13.20
Krisztina Somogyi: Emoce jako metoda komunikace
(Nové formy komunikace v designu založené na instinktu a emocích ve vztahu mezi designérem, jeho prostředím a jeho klienty)

13.30-14.30
Přestávka na oběd

14.30-14.40
Úvod do odpoledního bloku
Alan Záruba: Co je naše identita?

14.40-15.10
František Štorm: Česká písmolijna
(Fenomén české typografie 20. století v práci V. Preissiga, S. Tusara, J. Týfy, J. Solpery, J. Rathouského a dalších)

15.20-15.50
Irma Boom: Absolut Books (O tvorbě, otázkách a odpovědích, pochybách a chybách, času, obsahu a recyklaci)

15.50-16.00
Přestávka

16.00-16.30
Ruedi Baur: Identita nebo odlišení
(Programy vizuální identity a vlivy módních trendů, technologie a podmínek realizace na jejich funkci ve společenském prostředí)

16.40-17.10
Keizo Matsui: Jaká forma sdělení překoná v současném světě zaběhnutý způsob vnímání?
(Designér a jeho způsoby vyjádření nemají hranice, spolupráce je cestou k designu budoucnosti)

17.20-17.30
Závěr sympozia
Aleš Najbrt (předseda organizačního výboru 21. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2004)

Jak se přihlásit
Stačí vyplnit přihlášku a odeslat poštou nebo mailem do 31. května 2004 na níže uvedenou adresu Bienále. Přihlášení obdrží podrobné informace při akreditaci od 15. 6. od 14.00 do 20.00 v přednáškovém sále UMPRUM, Husova 14, Brno nebo 16. 6. od 8.00 do 10.00 v Besedním domě, Husova 20.

Účastnický poplatek na sympozium je 1200,- Kč nebo 40 EUR, pro studenty 300,- Kč nebo 10 EUR (nutno uhradit hotově při akreditaci).

Účastník obdrží stálou vstupenku na výstavy 21. Bienále, katalog, informační materiály, katalog sympozia. Vložné zahrnuje 4 kupóny na kávu a minerálku a případné zapůjčení účastnického přijímače se sluchátky pro simultánní překlad. Vstupné nezahrnuje společenský večer (500,- Kč), jízdné, stravné a ubytování (ubytování v Brně), které si hradí každý účastník sám.

Adresa:
Bienále Brno - Sympozium
PhDr. Miroslava Pluháčková
Moravská galerie v Brně
Husova 18
CZ-662 26 Brno
Česká republika
Tel.: 00420/5/32169160
Fax: 00420/5/32169180
E-mail: miroslava.pluhackova@moravska-galerie.cz

Mapa stránek