O bienále

Mezinárodní Bienále grafického designu v Brně, založené roku 1963, je jednou z nejdéle trvajících akcí svého druhu na světě. Hlavními pořadateli jsou Moravská galerie v Brně a Ministerstvo kultury ČR. V rámci akce se pravidelně střídají dvě témata - jedno zahrnuje plakát, koordinovaný vizuální styl a reklamní grafiku, druhé téma se zabývá grafickým designem a písmem v knihách, časopisech, novinách a nových mediích. Brněnského Bienále se účastní řada renomovaných tvůrců, ale je přístupné i mladým začínajícím autorům. Rozhoduje pouze kvalita práce. Obvykle se schází kolem 3000 exponátů od několika set grafiků téměř ze všech kontinentů. Jejich práce hodnotí výběrová porota, všechny přijaté práce jsou vystaveny a mezinárodní porota pak uděluje Velkou cenu, Hlavní cenu za nejlepší dílo v jednotlivých kategoriích a další ocenění. Hlavní výstavu provází řada přidružených akcí, zejména odborné sympozium, které reflektuje nejdůležitější aktuální problémy v oblasti grafického designu.Ke každému ročníku Bienále Brno vychází celobarevný katalog, v němž je každému vystavujícímu věnována stránka se základními údaji a reprodukcí jeho nejlepšího exponátu. Bienále je přehlídkou toho nejzajímavějšího, co za poslední čtyři roky v oblasti grafického designu vzniklo. Setkávají se zde díla, názory a trendy v grafickém designu ze všech koutů světa a formují se zde směry jeho budoucího vývoje.

Přejděte na samostatnou stránku Bienále Brno 2004.

Předsednictvo organizačního výboru
Jan Rajlich sen. - čestný předseda
Aleš Najbrt - předseda
Tomáš Machek - místopředseda
Radek Horáček - místopředseda
Marek Pokorný - ředitel Moravské galerie a Bienále Brno
Marta Sylvestrová - kurátor bienále
Miroslava Pluháčková - organizační tajemnice

Výběrová porota
Výběrová porota pracovala ve dnech 25. a 26. února 2004, bylo předloženo 320 autorů z 36 státu s cca 2 000 exponáty. Nejvíce zastoupená byla Česká republika s 90 autory, následovalo Japonsko (51), Slovensko (25), Polsko (21), Rakousko (19), Itálie (15), Čína (11). Estonsko, Kanada, Malajsie, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko a Taiwan po jednom účastníku.

Po skončení práce poroty bylo rozhodnuto zařadit do výstavy 280 děl od 120 autorů z 26 zemí (vyřazeno 200 autorů a 10 států). Do kategorie nových médií byly vybrány práce 7 autorů.

Výběr byl velmi přísný, byly vybrány pouze práce, reflektující aktuální trendy grafického designu.

Členové výběrové poroty

Rostislav Vaněk, Praha - předseda poroty
Iva Janáková, Praha - místopředsedkyně poroty
Petr Knobloch, Praha
Boris Mysliveček, Brno
Tomáš Machek, Praha
Zdenek Primus, Praha
Marta Sylvestrová, Brno

Zahraniční členové poroty

Emil Drličiak, Slovensko
Andreas Pawlik, Rakousko

Pod záštitou Icograda.

V rámci Bienále Brno 2004 se uskutečnily následující výstavy:

Výstava členů mezinárodní poroty
15/06-24/10 2004, Uměleckoprůmyslové muzeum
Ruedi Baur
Peter Biĺak
Irma Boom
Julia Hasting
Keizo Matsui
Aleš Najbrt
Stefan Sagmeister
František Štorm

Stefan Sagmeister
Laureát 19. Bienále Brno 2000
15/06-19/09 2004, Design centrum ČR, Radnická 2

Kniha v českém kubismu
15/06-24/10 2004, Uměleckoprůmyslové muzeum

Work from Switzerland
Současný švýcarský grafický design
15/06 24/10 2004, Uměleckoprůmyslové muzeum

e-a-t (experiment a typografie)
výběr projektů ze současné české a slovenské tvorby (1985-2004)
16/06-08/08 2004, Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2

Rakouská experimentální typografie
17/06 24/10 2004, Místodržitelský palác

Osobnosti českého grafického designu
Stanislav Kolíbal
17/06-12/09 2004, Pražákův palác

Adriena Šimotová
17/06-05/09 2004, Pražákův palác

Výstavy Sdružení Bienále Brno
Horizonty ilustrace - mezinárodní výstava současné ilustrace
15/06-04/08 2004, Galerie 10, Radnická 10

Jednotný vizuální styl pro město Brno
15/06-27/06 2004, Nová radnice, vchod z Dominikánské ul., Brno

spolupořádající instituce
Statutární město Brno, Design centrum ČR, Sdružení Bienále Brno, Unie výtvarných umělců ČR, Dům umění města Brna

Mapa stránek