Bienále Brno 2012

Mezinárodní bienále grafického designu Brno bylo založeno v roce 1963 a je nejstarší přehlídkou grafického designu na světě. Hlavními pořadateli jsou Moravská galerie v Brně a Ministerstvo kultury ČR.

Bienále Brno v roce 2012 vstupuje do svého jubilejního 25. ročníku s inovovanou koncepcí. Zrušení dosavadních výstavních kategorií umožní v rámci soutěže prezentovat skutečně nejzajímavější práce grafického designu vytvořené v uplynulých dvou letech. Mezinárodní soutěž si klade za cíl představit široké spektrum současného grafického designu v jeho proměnách napříč médii a formami.

Tři hlavní pilíře 25. bienále Brno tvoří nadále mezinárodní soutěž, výstava hostujícího kurátora a mezinárodní sympozium. Bienále Brno dále doplňuje bohatý program doprovodných výstav, kulturních programů a přidružených akcí. Autorkou vizuálního stylu BB 2012 bude Adéla Svobodová.

Soutěžní přehlídku, která je otevřena všem profesionálním grafickým tvůrcům, koncipuje na základě kvality přihlášených prací mezinárodní tým kurátorů: Tomáš Celizna (CZ/NL), Na Kim (KR), Adam Macháček (CZ/USA), Radek Sidun (CZ), Marta Sylvestrová (CZ) a Adam Štěch (CZ).

Pořadatelé pozvali jako hostující kurátory designéry z holandského grafického studia Experimental Jetset, aby představili svůj specifický pohled na současný grafický design. Expriemental Jetset tvoří trojice designérů - Marieke Stolk, Danny van den Dungen a Erwin Brinkers. Seznámili se během studií a koncem devadesátých let otevřeli vlastní studio v Amsterodamu. Grafický design v jejich podání je definován jako "proměna jazyka v objekty".

Mezinárodní sympozium se rozšiřuje na třídenní přednáškové setkání odborníků a grafických designérů s celosvětovým renomé, které nabídne rozsáhlejší vhled do problematiky současného grafického designu a vizuální komunikace a vytvoří platformu k osobním setkáním s nejlepšími inspirativními osobnostmi v oboru. Hlavním tématem sympózia budou hraniční meze designu a jeho funkcí a prostupy grafického designu do jiných médií.

V programu doprovodných výstav představíme laureátku Bienále Brno 2008 Kasiu Korczak (PL/BE), v cyklu Osobnosti českého grafického designu uvedeme Květu Pacovskou, výstavu Práce z Kalifornie připraví pro Bienále Brno americký kurátor Joe Sueda a Karel Haloun vystaví svoji vzácnou sbírku hudebních plakátů.

Moravská galerie v Brně se během čtyř letních měsíců stane opět centrem
významných mezinárodních událostí, které do Brna každé dva roky přivádí široké publikum se zájmem o současný design.

Mapa stránek